0383 721 345
trangbds1987tv@gmail.com

5×25m2 sau Sân Bóng Duy Khổng. Giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

5×25m2 sau Sân Bóng Duy Khổng. Giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

Trì Phong , Hoà Lợi, Châu Thành, Trà Vinh

5X25m2 full thổ Nhánh 2 ,sau sân bóng Duy Khổng .Gần Trường Đại Học Trà Vinh