0383 721 345
trangbds1987tv@gmail.com

Bất động sản

90m2 đất khóm 4 , Phường 1 . Tp Trà Vinh

Khóm 4 Phường 1 . TP Trà Vinh

480 VNĐ
Đất Mặt Tiền đường Lò Hột Nối Dài . giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

Ấp Vĩnh Bảo , Xã Hoà Thuan65b, Châu Thành , Trà Vinh

750 VNĐ
Đất Mặt Tiền đường Lò Hột Nối Dài . giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

Ấp Vĩnh Bảo , Xã Hoà Thuan65b, Châu Thành , Trà Vinh

750 VNĐ
Đất Mặt Tiền đường Lò Hột Nối Dài . giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

Ấp Vĩnh Bảo , Xã Hoà Thuan65b, Châu Thành , Trà Vinh

750 VNĐ
Đất Mặt Tiền đường Lò Hột Nối Dài . giáp ranh Phường 5 . Tp Trà Vinh

Ấp Vĩnh Bảo , Xã Hoà Thuan65b, Châu Thành , Trà Vinh

750 VNĐ